Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kellele on teenus mõeldud?

PrintPDF Jaga

Tugiteenust võimaldatakse tähtaegselt, tingimisi enne tähtaega (sh elektroonilise järelevalve alla) ja karistusjärgse käitumiskontrolli alla vanglast vabanejatele, kes on avaldanud selleks soovi ja tahet.

Tugiisikuteenuse peamine sihtgrupp on tähtaegselt vanglast vabanejad, sest nende retsidiivsus on kõige kõrgem. Tingimisi enne tähtaega vabaneja saab endale tugiisiku koos majutusteenusele suunamisega.  

Majutusteenust pakutakse kõigile vanglast vabanejatele, kellel elukoht puudub või on sobimatu. Vabanemisjärgne elukeskkond peab toetama õiguskuulekat eluviisi. Üldjuhul on majutusteenusele vabanenul ka tugiisik. Vabanenu läheb majutuskohta kohe pärast vanglast vabanemist. Erandina saab majutusteenusele tulla vabanenu kahe kuu jooksul pärast vanglast vabanemist, kas iseseisvalt, tugiisiku või kriminaalhooldusametniku suunamisel.

Tugiteenus on vabatahtlik, ent juhul kui isik vabaneb majutuskohta tingimisi enne tähtaega, siis on vabaneja kohustatud teenuse programmist osa võtma.