Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kellele on teenus mõeldud?

PrintPDF Jaga

Tugiteenust võimaldatakse vanglast tähtaegselt, tingimisi enne tähtaega (sh elektroonilise järelevalve alla) vabanejatele, kes on avaldanud selleks soovi ja tahet.

Tugiisikuteenuse peamine sihtgrupp on tähtaegselt vanglast vabanejad, sest nende retsidiivsus on kõige kõrgem. Tingimisi enne tähtaega vabaneja saab endale tugiisiku koos majutusteenusele suunamisega.  

Majutusteenust pakutakse kõigile vanglast vabanejatele, kes soovib oma elu alustada puhtalt lehelt. Vabanemisjärgne elukeskkond peab toetama õiguskuulekat eluviisi. Vabanenu läheb majutuskohta kohe pärast vanglast vabanemist. Majutusteenusele saab tulla vabanenu ka pärast vanglast vabanemist, kas iseseisvalt, tugiisiku või kriminaalhooldusametniku suunamisel. Majutusteenusele saab suunata ka vangistuse asemel (karistusest tingimisi vabastamisel). 

Tugiteenus on vabatahtlik, ent juhul kui isik vabaneb majutuskohta tingimisi enne tähtaega, siis on vabaneja kohustatud teenuse programmist osa võtma.