Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivallaennetuse tunnustusauhind

PrintPDF Jaga

Vägivallaennetuse tunnustusauhindu on antud üle kahel järjestikusel aastal ja sellega tunnustatakse isikuid või isikute gruppi, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul oluliselt panustanud vägivallaennetusse Eestis

Auhind antakse märkimisväärse ennetusalase tegevuse eest ühes või mitmes kategoorias:

1. vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas;

2. vägivallaohvrite abistamise eest;

3. vägivalla toimepanijatega tegelemise eest;  

4. muu olulise panuse eest vägivallaennetuses.

Auhinda annab välja Justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ja ettevõtted. Iseennast ei saa auhinna kandidaadiks seada. Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Täpsema info auhinna ja kandidaatide esitamise kohta leiab vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuudist.

2018. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/vagivallaennetuse-auh...

2017. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: https://www.just.ee/et/uudised/viis-tublit-inimest-palvisid-esimest-kord...

2019. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: https://www.just.ee/et/uudised/vagivallaennetuse-auhinna-sai-kuus-inimest

2020. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/autasude-saajad-2020

2021. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: https://www.just.ee/et/uudised/vagivallaennetuse-tunnustusauhinna-palvis...

2022. aastal autasu saanud isikute kohta loe siit: https://www.just.ee/kuritegevus-ja-selle-ennetus/tunnustused/vagivallaen...