Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Imaveres käivitati kihelkondlik kogemuskohvik

PrintPDF Jaga

Eelmisel sügisel piirkondades tutvustatud projekt „Kogukond märkab, toetab, abistab“ on jõudnud oma tegevustes sinnamaani, et soovime korraldada ühiseid kogemuskohvikud.

Kogemuskohvik, see on koolitus ja arvamustevahetus ühises lauas, mis on avatud kogu piirkonnale ning hakkab kihelkonnas ringlema. Iga kord uues kohas, uue esineja ja teemaga. Soovime ühtlustada lapse/noore ümber olevate täiskasvanute (lähivõrgustiku) arusaamu ja hoiakuid. Samuti tõsta erinevate osapoolte teadlikkust. Tervikuna aitab see kaasa last ja noort toetava keskkonna loomisele. Just turvalisus on see, mida lapsed/noored vajavad ümbritsevas keskkonnas. Tunnet, et täiskasvanud (vanemad, õpetajad) austavad ja väärtustavad üksteist ning seeläbi ka neid. Turvalisuse tundeks tuleb teha jõupingutusi: tegeleda oma hoiakutega ning osata neid esitleda. Samuti teada üksteise väärtusi ning neid arvesse võtta. Kitsakohtade, probleemide arutelu laiemas ringis võimaldab leidlikke lahendusi, aga eelkõige võimaldab see näha asjade erinevaid külgi.

Oleme kasutanud kogemuskohviku kirjeldamiseks ka väljendit: „Teise kingadesse astumise kogemus.“ See tähendab – me saame võimaluse arendada enda empaatiavõimet ja seeläbi paremat koostööd teha. Kogemuskohvikusse on oodatud täiskasvanud, kes soovivad kuulata ning kaasa rääkida erinevatel last/ noort puudutavatel teemadel. Eriti oodatud on õpetajad, lapsevanemad, laste/ noortega töötegijad. Aga miks mitte ka vanavanemad ja kogukonnaliikmed. Iga kogemus on väärtuslik ning võib täna kedagi aidata. Igal kogemuskohvikul on kindlad teemad, millest räägitakse ning mille üle arvamust avaldatakse. Uues kogemuskohvikus jälle uued teemad.

Avaürituse, 19. märtsil, juhatab sisse ning viib läbi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse AMI koolitaja, nõustaja Ene Kulasalu, kes on sellist kogemuskohvikut ka varem juhtinud. Kulasalu toob välja, et kohviku põhimõtteks on: kõik mõtted ja arvamused on teretulnud. Igaühel on õigus omada arvamust ja enda oma ka ise muuta. Samuti kinnitab ta, et kohvikus kasutatakse erinevaid tegevuslikke meetodeid, mis kõik juhinduvad sellest, et kellegi mainet ei kahjustata või halba valgusesse ei seata. Suuremas plaanis loodame kogemuskohviku sündmuste kaudu kaasa aidata selgete ja ühiselt loodud teadmistele ning tähendustele, mis puudutavad lapsi/noori. Samuti elamist ja sellega kätkevaid riske, õppimist-võimeid-isiksuseomadusi. Kutsume kõiki Kõo valla inimesi esimesele kihelkondlikule kogemuskohvikule Võhmas 19. märtsil. Täpsemat infot transpordi, lastehoiu ja registreerumise kohta leiate sündmuskohviku kuulutuselt ning FB ürituslehelt.

Tiina Lohur, Imavere Põhikooli õppealajuhataja, üks kogemuskohviku algatajatest

Artikkel pärineb Kõo Vallalehest (nr 134, veebruar 2015)