Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Imaveres räägiti perekonna rollist lapse kasvatamisel

PrintPDF Jaga


Eile toimus Imavere Põhikoolis projekti "Kogukond märkab, toetab ja abistab" tutvustamine ning esines Hannes Hermaküla.

Projekti avaüritusele oli kogunenud palju inimesi. Hannes Hermaküla rääkis pere tähtsusest lapse kasvatamisel, tuues näiteks Islandi, kus keskendutakse tugevalt perede heaolule.

Hannes rõhutas ka meeste rolli tähtsust laste kasvatamisel - meestepoolne panus terve ja õnneliku perekeskkonna loomisse on vundamendiks tublide ja õnnelike laste kasvamisel.

Projekti eesmärk on luua kogukondlik sotsiaalvõrgustik ja arendada selle pädevusi ja oskusi, et koostöös tegutsedes jagada ressursse ja häid praktikaid.

Imavere Vallavalitsuse projekti "Kogukond märkab, toetab ja abistab" rahastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.Projekti partnerid onVõhma linnavalitsus, Pilistvere Kogudus.