Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Nõmmel toimuvad ettekanded lastevanematele

PrintPDF Jaga

Eile kogunesid õhtusel ajal paljud lapsevanemad aktiivselt kaasa mõtlema Nõmme gümnaasiumisse, kus toimus lapsevanematele suunatud loeng "Kiitmine ja karistamine", lektoriks psühhoterapeut ja MTÜ Lastekaitse Liidu koolitaja Merit Lage.

Koolitaja Merit Lage tõi välja tagasiside andmise tähtsuse lapsega suhtlemisel: kiitmise ja karistamise asemel on parem last tunnustada ja talle tagasisidet anda.

Lisaks tagasisidestamisele, tunnustamisele ja peegeldamisele tuleb lapsega ka tema tegude tagajärgedest rääkida, et ta mõistaks, mida üks või teine käitumisviis kaasa tuua võib.

Arutleti ka erinevate meetodite üle, kuidas last motiveerida hästi käituma ja pahandustest hoiduma.

Loeng toimus Nõmme Linnaosavalitsuse algatatud projekti "Ühise mure meetodi juurutamine kiusamisjuhtumite lahendamiseks Nõmme linnaosa haridusasutustes" raames, mida rahastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.

- Järgmine loeng toimub 6. novembril Kivimäe põhikoolis (Leegi 14) ja teemaks on lapse ja vanema minapilt. Kõik lapsevanemad on oodatud!

- 12. novembril toimub loeng Nõmme põhikoolis (Raudtee 68), teemaks kiusamine koolis.

Loengutesarja kohta saab rohkem lugeda siit: http://nommesonumid.blogspot.com/2014/09/peatselt-algavad-nomme-koolides...