Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Strateegia elluviimine

PrintPDF Jaga

Juhtimisskeem

Strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium ning strateegia elluviimise eest vastutab seitse ministeeriumi, kelle esindajatest moodustatakse strateegia juhtrühm. Strateegiat viivad ellu justiitsministeerium, haridus- ja teadusministeerium, kultuuri­ministeerium, majandus- ja kommunikatsiooni­ministeerium, siseministeerium, sotsiaal­ministeerium, välisministeerium koos oma allasutustega (kohtuekspertiisi instituut, prokuratuur, politsei- ja piirivalveamet, sotsiaal­kindlustusamet, tervise ­arengu instituut), samuti kohalikud omavalitsused, haridus- ja tervishoiuasutused, vabaühendused. Strateegia elluviimisse on kaasatud ka omavalitsuste esindus­organisatsioonid, tervishoiuasutuste ja haridusasutuste töötajate ühendused, ettevõtlus­organisatsioonid ja teised.

Strateegia juhtrühma kuuluvad viie ministeeriumi ja Riigikantselei esindajad allolevas koosseisus:

1. Justiitsministeeriumi esindajad on kriminaalpoliitika osakonna nõunikud Anu Leps, Kaire Tamm, Brit Tammiste.

2. Sotsiaalministeeriumi esindaja on võrduspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht.

3. Siseministeeriumi esindaja on korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Jenny Jakobson.

4. Kultuuriministeerumi esindaja on kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Artjom Tepljuk.

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja on üldharidusosakonna peaekspert Kersti Kivirüüt.

6. Välisministeeriumi esindaja on konsulaarosakonna konsulaarabi lauaülem Silvar Laanemäe.

7. Riigikantselei esindaja on strateegiabüroo nõunik Monika Schmeiman.

Juhtrühma ülesandeks on vastutada peamiselt strateegia elluviimise, sh aruandluse ja rakendusplaani koostamise eest, samas arutada valdkondlikke küsimusi ja koordineerida/kooskõlastada eri ministeeriumide vägivallaennetustalast tegevust.

Valitsuskomisjoni tasandil arutab vähemalt kord aastas strateegia elluviimisega seotud küsimusi süüteoennetuse nõukogu.

Rakendusplaani elluviimiseks ja valdkonna arendamiseks jätkatakse eelmise perioodi arengukava raames loodud valdkondlike võrgustikega ja vajaduse korral luuakse teisi võrgustikke. Võrgustikesse kuuluvad eksperdid ja praktikud riigiasutustest, kohalikest omavalitsustest, vabaühendustest, teadusasutustest ja ettevõtlusorganisatsioonidest. Võrgustike liikmed kohtuvad kaks-kolm korda aastas, et arutada valdkonnas toimuvat ja lahendust nõudvaid teemasid ning strateegia aruandeid ja rakendusplaani muudatusi. Kohtumised kutsub kokku justiitsministeerium, vajaduse või soovi korral ka teised osalised.