Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Jätkutugi vanglast või erikoolist naasvatele noortele

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärk on ennetada vanglast või erikoolist vabanenud noorte seas kuritegude korduvat toimepanemist. Eesmärki toetavate tegevustena arvestatakse rehabilitatsiooniprogramme ja –teenuseid, mis on suunatud nii konkreetsete riskide maandamiseks ning vajadustele vastamiseks, kui ka meetmeid, mis parandavad noorte sotsiaalset toimetulekut tervikuna. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega hangitakse uusi teadmisi, pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. august 2014 kell 17:00. Taotlused peab esitama digiallkirjastatuna e-posti aadressile [email protected].

Lisainfo taotlusvooru kohta: Rainer Rohtla, väikeprojektide koordinaator, tel 620 8224, e-post [email protected]

Taotlusvooru dokumendid: