Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Väike ohvriuuring 2018 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed; Kõik Ohvriuuring 01.08.2019
ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ OT СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ õigusnõu; kannatanu; ohvriabi; seksuaalvägivald; seksuaalvägivalla ennetus; juriidiline abi 30.07.2019
Õigusnõu seksuaalvägivalla üleelanutele seksuaalvägivald; kannatanu; ohvriabi; õigusnõu; juriidiline abi 30.07.2019
Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Käsiraamat kohalikele omavalitsustele kuriteoennetus 15.05.2019 Politsei- ja piirivalveamet
Vanglast vabanenute retsidiivsus Eestis ja Soomes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Vanglad; Retsidiivsus 10.05.2019 Andri Ahven
Vanglate sisekliima uuring (sügis 2018) Muud analüüsid ja uuringud Vanglad 29.03.2019
Vaenukuritegude statistika 2018 Uuring vaenukuriteod; kuritegevuse statistika 11.04.2019 Brit Tammiste
Ohvriuuringud 2010-2018 Uuring Varavastane kuritegevus; Vägivald 06.02.2019 Andri Ahven
Registreeritud kuriteod jaanuar-november 2015-2018 (peamised liigid) Statistika andmebaas 28.12.2018 Andri Ahven
Kuidas vähendada joobes juhtimist - alternatiivid karistuse asemel Info- ja koolitusmaterjalid Joobes juhtimine 07.11.2018 Kriminaalpoliitika osakond
Tugiteenus vanglast vabanejatele TAT 2017. aasta vahehindamise aruanne Kriminaalpoliitika analüüs Jätkutugi; kuriteoennetus 08.10.2018 Stanislav Solodov
Oportuniteedi kasutamine korruptsioonikuritegudes teemaleht kriminaalmenetlus; korruptsioon 13.09.2018 Kätlin-Chris Kruusmaa; Justiitsministeerium
Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas Kriminaalpoliitika analüüs alaealised, vägivald 11.09.2018 Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium
Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Kriminaalpoliitika teemaleht; Kõik Kriminaalpoliitika, alaealised, kuriteoennetus 12.09.2018 Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Aruanne jälitusstatistikast 2017. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 25.07.2018 Justiitsministeerium
Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties Uuring alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut
Child Participation in Justice: Estonia. Uuring alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut
Retsidiivsus Eestis. 2017 Uuring Retsidiivsus 15.06.2018 Andri Ahven, Ave Rootalu, Mari-Liis Sööt
Lapsesõbraliku menetluse meelespea menetlus; lapsesõbralik menetlus; 18.05.2018
Seksuaalkäitumisalane nõustamine seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 07.05.2018

Lehed