Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kriminaalpoliitika arvudes: võrdlusi statistikast ja uuringutest

Jaga
Autor: 
Jako Salla

Valdkond:

Kuupäev: 
01.11.2013

Liik:

Sisu: 
2013. aastal tähistab justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond kümnendat aastapäeva. Tänavu täitub ümmargune tähtpäev – 20 aastat – ka kuriteoennetuse nõukogul. Nende aastate jooksul on justiitsministeeriumis tehtud palju kriminaalpoliitikat, kuritegevuse olukorda ja elanike arvamusi käsitlevaid uuringuid. Uuringutel põhinev poliitika on eraldi rõhutatava väärtusena leidnud tee kriminaalpoliitika arengusuundadesse ja ka poliitikat kujundavate inimeste igapäevasesse tööellu. Peale selle et uuringute ja statistika toel saab teha paremaid otsuseid kuritegevuse vähendamise nimel, on nendel andmetel teinegi kaalukas tähendus. Peame väga tähtsaks, et kriminaalstatistika ilmub kindla aja tagant ja meie uuringud on avalikud. Käesolev kogumik sisaldab nii sisu kui ka kogumise viisi mõttes väga erinevaid andmeid. Kogumik katab kindlasti rohkem valdkondi kui iga-aastane kuritegevuse aastaraamat, rõhutades ühtlasi rohkem võrdlevat perspektiivi, seda nii ajalises kui ka teiste riikide kontekstis.