Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Eesti alaealiste hälbiv käitumine

Jaga
Autor: 
Anna Markina; Beata Šahverdov-Žarkovski

Valdkond:

Kuupäev: 
01.07.2007

Liik:

Sisu: 
TÜ õigusinstituut korraldas 2006. aastal justiitsministeeriumi rahastamisel alaealiste õigusrikkumisi käsitleva uuringu „Eesti alaealiste hälbiv käitumine”. Sihtgruppi kuulusid kõik Eesti üldhariduskoolide 7.–9. klassi õpilased, v.a eri- ja sanatoorsed koolid. Valim moodustati lihtjuhuvalimi meetodi abil, kokku laekus 2623 ankeeti.