Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas

Share
Autor: 
Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium
Valdkond: 
alaealised, vägivald
Kuupäev: 
11.09.2018
Liik: 
Kriminaalpoliitika analüüs