Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas

Share
Autor: 
Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium

Valdkond:

Kuupäev: 
11.09.2018

Liik: