Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Alkoholiseaduse rikkumised alaealistele alkoholi müümisel

Jaga
Autor: 
Andri Ahven; Kätlin-Chris Kruusmaa

Valdkond:

Kuupäev: 
12.06.2013

Liik:

Sisu: 
Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida alaealistele alkoholi müümise juhtumite menetlemist ning selles ilmnenud probleeme, et hinnata vajadust karistusmäärade muutmiseks niisuguste süütegude eest. Töös ei käsitleta muid alaealistele alkoholi kättesaadavuse piiramisele suunatud meetmeid, mis nõuaks eraldi analüüsi ja mille hindamiseks pädevus puudub.