Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhendmaterjal perevägivalla vähendamiseks ja ennetamiseks (2011)

Jaga
Autor: 
Merle Linno; Kadri Soo; Judit Strömpl

Valdkond:

Kuupäev: 
01.08.2011

Liik:

Sisu: 
Juhise eesmärk on aidata praktikuid, kes igapäevases töös puutuvad kokku perevägivalla juhtumitega ning kelle ülesandeks on neid lahendada. Juhis võtab kokku laiemad teadmised perevägivalla teemal, pakub erinevaid definitsioonide, väljavõtteid seadusandlikest aktidest ning kirjeldab perevägivalla riskile viitavaid märke.