Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Narkomaaniaravi karistuse alternatiivina

Jaga
Autor: 
Andri Ahven

Valdkond:

Kuupäev: 
12.06.2007

Liik:

Sisu: 
Aruandes kirjeldatakse narkootikumide tarvitamise ulatust kogu rahvastikus ja süüdimõistetute seas, narkomaanide ravivõimalusi Eestis ning välisriikide kogemusi narkomaaniaravi tulemuslikkusest süüdimõistetute retsidiivsuse vähendamisel. Eesti ekspertide arvamuste ja hinnangute alusel pakutakse välja mõned põhimõtted, mida süüdimõistetute ravilesuunamisel arvestada.