Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Kohtupraktika analüüs Muud analüüsid; Kõik Karistussüsteem; Kohus 04.09.2009 Urvo Klopets; Timo Reinthal
Jälitustegevus kriminaalmenetluses 2012. aastal Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 04.03.2013 Justiitsministeerium
Lähenemiskeelu kasutamine kriminaalmenetluses Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus 04.09.2009 Kaire Tamm; Brit Tammiste
Aruanne jälitusstatistikast 2013. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 04.03.2014 Justiitsministeerium
Millest koosneb vägivallaennetus? Koolitusmaterjalid Vägivald; Ennetus; Perevägivald 29.08.2014 Kadri Ann Salla
KiVa kiusamisvastase programmi pilootuuring Eestis – esmane kokkuvõte Koolitusmaterjalid Vägivald; Alaealised; Ennetus 29.08.2014 Rasmus Rask
Kodune ja sooline vägivald Koolitusmaterjalid Vägivald; Perevägivald; Inimkaubandus; Sooline vägivald 29.08.2014 Pille Ruul
PPA ennetusuuringu lõppraporti tutvustus Koolitusmaterjalid Vägivald; Ennetus 29.08.2014 Kati Arumäe
VVA 2015-2020 koostamise ettepanek Vägivald; Alaealised; Perevägivald; Inimkaubandus 29.08.2014
Laste hälbiv käitumine Eestis Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Alaealised; Uimastid; Vägivald; Varavastane kuritegevus; Kuriteoohvrid 25.08.2014 Anna Markina; Beata Žarkovski
Baromeeter 7/2014 Kuritegevuse baromeeter; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus 22.08.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 6/2014 Kuritegevuse baromeeter; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus 22.07.2014 Justiitsministeerium
Vanema hooldusõiguse määramise uuring. Lühikokkuvõte. Muud analüüsid; Kõik Perevägivald 31.12.2013 Kerly Espenberg; Kadri Soo; Mai Beilmann; Merle Linno; Sille Vahaste; Triin Göttig; Triin Uusen-Nacke
Vanema hooldusõiguse määramise uuring. Lõppraport. Muud analüüsid; Kõik Perevägivald 31.12.2013 Kerly Espenberg; Kadri Soo; Mai Beilmann; Merle Linno; Sille Vahaste; Triin Göttig; Triin Uusen-Nacke
Psüühikahäiretega isikute sundravile suunamise kiiruse ja korralduse analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kohus 11.08.2008 Brit Tammiste; Hendrik Kaing
Inimkaubanduse direktiivi ülevõtmise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Inimkaubandus 21.11.2012 Anu Leps; Marju Agarmaa
Analüüs isikute põhiõiguste tagamisest ja eeluurimise kiirusest kriminaalmenetluses Muud analüüsid; Kõik Kriminaalmenetlus; Vahistamine 20.11.2013 Jaan Ginter; Allan Plekksepp; Anneli Soo; Marko Kairjak; Andreas Kangur; Tõnu Mets
Kriminaalpoliitika uudiskiri 3-2014 Infomaterjalid Kriminaalpoliitika 08.06.2014 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 1-2013 Infomaterjalid Kriminaalpoliitika 08.02.2013 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 4-2013 Infomaterjalid Kriminaalpoliitika 08.08.2013 Justiitsministeerium

Lehed