Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


vägivald

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.

SEKSUAALSE VÄÄRKOHTLEMISE LEVIK

Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid lepingu laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu läbiviimiseks.

Justiitsministeerium kuulutas välja kuriteoennetuse projektide konkursi rahalise toetuse andmiseks kuni 10 aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks. Toetuse määr on 50 000 eurot.

Justiitsministeeriumi 2014. aasta kriminaalstatistika näitab, et võrreldes 2013. aastaga vähenes registreeritud kuritegude arv 5% ning võrreldes kümne aasta taguse ajaga on langus olnud 34%. Kokku registreeriti 2014. aastal 37 787 kuritegu.

Arengukava koostamiseks on moodustatud töörühm, kuhu lisaks ministeeriumide ja nende valitsemisalade esindajatele on kaasatud vastavalt käsitletavale teemale vägivalla ennetamise teemadega tegelevad vabaühendused, noorteühendused ning omavalitsusliidud, teised asutused ja eksperdid, samuti kehtiv

Ettepaneku kohaselt keskendub uus arengukava lastega seotud vägivalla, soolise (sh naistevastase) vägivalla, perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamisele ja vähendamisele.

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioone.

Lehed