Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium tellis laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid lepingu laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu läbiviimiseks.

„Viimane suuremahuline seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring viidi Eestis läbi kaksteist aastat tagasi ehk 2003. aastal, mistõttu soovime saada uuemaid andmeid probleemi leviku ja ulatuse kohta. Tihti ei taha või ei oska ohvrid eri põhjustel – eriti keeruline on seda teha lastel – enda väärkohtlemisest politseid teavitada, mistõttu loodame uuringust saada ülevaatlikuma pildi kui registreeritud kuritegude statistikast,“ selgitas justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Brit Tammiste.

Uuringu läbiviija leidmiseks kuulutas justiitsministeerium välja hanke, mille tulemusena hakkab uuringut läbi viima Tartu ülikool.

„Mul on hea meel, et justiitsministeerium näeb Tartu ülikooli kui usaldusväärset partnerit niivõrd delikaatse teema uurimisel. Viimasel ajal Eestis avalikuks tulnud laste väärtkohtlemise juhtumid viitavad väga tõsisele probleemile, millest sageli ei julgeta rääkida. Nii võivadki teadaolevad laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise juhtumid peegeldada vaid jäämäe veepealset osa. Loodame, et uuringu läbiviimine ja selle tulemuste rakendamine aitab teadvustada, kui oluline on väärkohtlemisest rääkida ning toetada järgmisi samme ennetus- ja kannatanute toetustegevuste läbiviimisel,“ sõnas Tartu ülikooli rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik Kerly Espenberg.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade alla 19-aastaste laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku kohta Eestis, millised on väärkohtlemisega seotud riski- ja kaitsetegurid ning kuidas väärkohtlemise ohvriks langemine mõjutab laste hälbivat käitumist.

Uuringu tulemusena soovib justiitsministeerium saada andmeid selle kohta, kui suur osa lapsi, kui sageli, millises vanuses ja millist tüüpi seksuaalvägivalla ohvriks langevad. Sellise ülevaate saamine võimaldab hinnata seksuaalse väärkohtlemise probleemi tõsidust Eestis. Kogutud andmed ning nende põhjal saadud info aitab kaasa laste seksuaalse väärkohtlemise ennetustegevuse ning ohvritele pakutavate teenuste paremale planeerimisele.

Uuringu valmimise tähtaeg on 2015. aasta lõpus.

Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020  näeb ühe tegevusena ette laste seksuaalse väärkohtlemise uuringu läbiviimise 2015. aastal ja uuringu tulemuste kasutamise avalikkuse teavitamiseks ning ennetustegevuste (sh kampaaniate) planeerimiseks. Tegevuse eesmärk on avalikkust teavitada vägivallakuritegude ulatusest, olemusest ning tagajärgedest selleks, et edendada vägivalla-alast teadlikkust elanikkonna seas ning kujundada seeläbi vägivalda taunivaid hoiakuid. Strateegia alaeesmärgiks, millesse nii tellitav uuring kui selle tulemustega seotud tegevused panustama peaksid, on olukord, kus inimesed oskavad vägivallast hoiduda, vägivalda ära tunda ja sekkuda. Strateegiaga saab tutvuda kriminaalpoliitika veebis.