Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


vägivald

Justiitsministeeriumi koostatava 

Justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet esitlesid täna kolme uuringut riskikäitumise ning kohalike omavalitsuse ennetustöö võimekuse kohta.

Justiitsministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja huvirühmadele ettepaneku avaldada arvamust „Vägivalla vähendamise arengukavas 2015–2020“ käsitletavate teemade kohta.

Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised“, kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad vähemalt ühe alljärgneva eesmärgi saavutamisse:
•sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamine;

Perevägivalla võrgustike koolitusmaterjalid

 

Justiitsminister Andres Anvelt tutvustas tänasel valitsuse istungil „Vägivalla vähendamise arengukava“ rakendusplaani täitmise aruannet aastal 2013.

Järgnevalt on esitatud võimalikud vägivalla kasutamist soodustavad tegurid. Kuna paljud tegurid, mis võivad viidata nii paarisuhtevägivallale kui ka laste väärkohtlemisele, on sarnased, siis käsitletakse neid järgnevalt koos.

Vägivalda peres võib seletada mitmeti, lähtudes erinevatest tasanditest. Näiteks on osad teoreetikud otsinud vägivalla põhjust ainult vägivaldselt käitunud inimese patoloogias või isiksuse eripäras (vt Dutton 2006).

Emotsionaalne vägivald (ka vaimne, psühholoogiline vägivald) on verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikustunnet.

Lehed