Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks saavad toetust kaks projekti

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.

„Ennetustegevus on alati mõjusam ja tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine ning eriti oluline on harida lapsi, et ennetada vägivallakogemusi ja kinnistada vägivallavabu hoiakuid ning käitumist. Esmase ennetuse kaudu saab lisaks ära hoida uute ohvrite tekkimise,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik Anu Leps.
Justiitsministeeriumi soov on koos toetuse saajatega ennetada 6-10 aastaste laste sattumist seksuaalse väärkohtlemise ohvriks ning toetada lapsevanemaid ja õpetajaid laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamises. „Oluline on ka see, et kui lapsed tahavad vanematelt seksuaalsuse kohta küsida või vanemad ise lastega sellest teemast rääkida, siis sageli ei teata, mida, mis ajal ja kuidas öelda. Mõlemad väljavalitud projektid peaksid andma selleks vahendid ning oskused,“ lisas Leps.

Ministeerium kuulutas kuriteoennetuse konkursi välja selle aasta märtsis. Konkursi tulemusel läheb 50 000 euro suurune toetus jagamisele kahe projekti vahel, millest ühe viib ellu MTÜ Lastekaitse Liit ning teise SA Lõuna Koolitus.

MTÜ Lastekaitse Liidu projekti tulemusena valmib lastele mõeldud seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemaline raamat, mille eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist. „Raamat annab lastele teadmisi oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatule lisaks valmib teabematerjal  lapsevanematele ja õpetajatele, mis annab juhiseid, kuidas lastega nendel teemadel rääkida ja olla valmis laste küsimustele vastama,“ rääkis Lastekaitse Liidu projektijuht Malle Hallimäe.

SA Lõuna Koolitus koolitab Võru-, Valga-, Tartu-, Viljandi-, Põlva- ja Jõgevamaa lasteaiaõpetajaid, et nad oskaksid ära tunda väärkoheldud lapsi ja neid aidata. Kasvatajad omakorda koolitavad edasi lapsevanemaid ja lapsi. Koolitusel pakutav programm ei kaota vägivalda ühiskonnast, kuid annab lastele teadmisi, kuidas mitte sellisesse olukorda sattuda ja väära käitumist ära tunda. Kui enamasti tegeletakse ainult ühe hädas oleva lapsega, siis selles projektiga koolitatakse nö kogukonda, lapsi ennast kaitsma ehk võõrastega mitte kaasa minema ja vajadusel abi küsima; lapsevanemaid ja lasteaiapedagooge märkama ja sekkuma. „Tihti inimesed ei usu, et laste väärkohtlemise juhtumeid on Eestis nii palju, mistõttu ei osata võimalikke probleeme näha. Täpsemalt öeldes ei mõisteta, kuidas oleks võimalik väärkohtlemist ära hoida - kellega ja kuidas see juhtuda võib. Veelgi enam - võimalikule probleemile ei reageerita, kuna arvatakse, et selliste asjade juhtumine pole lihtsalt võimalik, “ märkis Lõuna Koolituse projektijuht Krista Klaus.

Projektide kestus on kuni kaks aastat ja tegevused algavad sellel aastal.
2015. aasta kuriteoennetuse projektikonkurssiga on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis. Samas saab lähemalt tutvuda ka toetuse saanud projektidega.
Justiitsministeerium on kuritegude ennetamisele suunatud projekte konkursi korras toetanud alates 2005. aastast.