Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium otsib laste seksuaalse väärkohtlemise ennetajaid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja kuriteoennetuse projektide konkursi rahalise toetuse andmiseks kuni 10 aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks. Toetuse määr on 50 000 eurot.

Ministeerium toetab tegevusi, et ennetada seksuaalse väärkohtlemisega seotud riskikäitumist ja edendada turvalist käitumist. Projekti tegevused võivad olla suunatud nii lastele kui nendega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele nende valdkonnaga seotud teadlikkuse tõstmiseks. Projekti toetust võib kasutada info- ja abimaterjalide, metoodiliste õppematerjalide ja –vahendite koostamiseks ja koolituste läbiviimiseks.

Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Projekti kestus on kuni kaks aastat ja tegevused peavad algama 2015. aastal.

Omafinantseering või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti eelarvest.

Taotlusi saab esitada kuni 30. märtsini 2015 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga “Kuriteoennetuse toetus”. Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatuna.

Täpsemalt on konkursi tingimustega võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis: http://www.kriminaalpoliitika.ee/projektikonkurss  

16. märtsil kell 10 (UUS AEG!) toimub justiitsministeeriumi suures saalis ka infotund, kus kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste vastab huvi korral konkursiga seotud täiendavatele küsimustele. Enda osalemissoovist andke palun teada e-posti aadressil [email protected].

2015. aastal toetuse andmise laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks otsustas Kuriteoennetuse nõukogu möödunud aasta 25. novembril.