Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi vägivallaohvrite aitamiseks

PrintPDF Jaga

Sildid:

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioone.

„Sellel aastal keskendume ohvrite aitamisele läbi ohvriabisüsteemi ja nendega tegelevate inimeste koolitamisele. Vägivalla ohvrite hulgas on kahjuks väga suur hulk neid, kellega on see juhtunud enda kodus,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Toetuse andmisega tahame vältida seda, et kord vägivalla ohvriks langenud inimesega ei juhtuks seda uuesti ja uuesti. Eriti oluline on see laste puhul, kuna uuringud tõestavad, et lapsepõlves kogetud vägivald mõjutab inimest terve elu – langedes vägivalla ohvriks ka täiskasvanuna või muutudes ise vägivaldseks,“ lisas minister.

Toetust saab taotleda projektidele, mis on suunatud psühholoogilise nõustamisteenuse pakkujate täiendkoolituse vajaduse hindamisele ja korraldamisele; vägivalla ohvrite aitamisega tegelevate spetsialistide võrgustikutöö edendamisele maakondades; ohvriabiteenust ja psühholoogilist nõustamisteenust pakkuvate spetsialistide töönõustamise vajaduse hindamisele ja läbiviimisele ning muudele seonduvatele tegevustele.

Samuti saab toetust taotleda lepituskokkuleppe kuuekuulise perioodi jooksul paarile või perele nõustamisteenuste tagamiseks. Näiteks individuaal- või pereteraapia pakkumiseks kõikidele pereliikmetele, et tagada vägivallast vaba suhtlemine ka pärast lepituskokkuleppe kontrollperioodi lõppu.

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Toetuse fond on kokku 50 000 eurot.

Konkursil osalemiseks palume esitada taotlus hiljemalt 15.08.2014 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga “Kuriteoennetuse toetus”. Konkursi tingimustega on täpsemalt võimalik tutvuda siin. Samas kohas on leitav ka projektitaotluse vorm.

10. juulil kell 13 toimub justiitsministeeriumi suures saalis ka infopäev, kus kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps vastab huvi korral konkursiga seotud täiendavatele küsimustele. Enda osalemissoovist andke palun teada e-posti aadressil [email protected].

2014. aastal toetuse andmise ohvrite abistamiseks otsustas Kuriteoennetuse nõukogu möödunud aasta 26. novembril.