Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Inimkaubandus

24. septembril toimub Tallinnas Välisministeeriumi suures pressisaalis koostööseminar, millega aidatakse ärisektoril paremini ennetada võimalikku inimeste ärakasutamist töökeskkonnas. Seminari korraldavad koostöös Justiits- ja Välisministeeriumid, Tartu Ülikool ja MTÜ Living For Tomorrow.

1. Juhendmaterjal (all manusena) kohalikele omavalitsustele on valminud Läänemeremaade Nõukogu STROM koostööprojekti raames ja juhendmaterjali koostamist on rahastanud Läänemeremaade Nõukogu projektide koostamise fond, Rootsi Instituut ja Läti Vabariigi Siseministeerium.

Inimkaubandusel on väga palju põhjuseid, põhjaliku ülevaate saamiseks soovitame lugeda käsiraamatut „Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega“.

 

Arengukava koostamiseks on moodustatud töörühm, kuhu lisaks ministeeriumide ja nende valitsemisalade esindajatele on kaasatud vastavalt käsitletavale teemale vägivalla ennetamise teemadega tegelevad vabaühendused, noorteühendused ning omavalitsusliidud, teised asutused ja eksperdid, samuti kehtiv