Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


karistuspoliitika

Justiitsministeeriumi analüüsist selgus, et senine karistuspraktika pole joobes juhtimise vähendamisel olnud piisavalt tulemuslik ja rohkem tuleks tähelepanu pöörata juhtide riskide hindamisele ning sellest lähtuvalt käitumise muutmisele suunatud karistusmeetmete arendamisele. 

Andres Anvelti arvamuslugu seoses karistushinnangute uuringuga 11.07.2014 Postimehes.

Käesolevalt lehelt leiad karistushinnangute uuringu aruande, selle lisad ning andmefailid SPSS formaadis elanikonnnaküsitluse ning menetlejate küsitluse kohta. 

Justiitsministeeriumis tutvustatud Eesti elanike, politseinike, prokuröride ja kohtunike karistushinnangute uuringu kokkuvõttest selgub, et kõige karmimad on kurjategijate suhtes elanikud, kõige leebemad aga kohtunikud. 

23.10.2013 toimus KUMU auditooriumis konverents, mis oli pühendatud justiitsministeeriumi 10. ja kuriteoennetuse nõukogu 20. aastapäevale.