Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Viha juhtimise programm

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Kriminaalhooldus
Vangla
Kohaldamisala: 
Kriminaalhooldus
Vanglad
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Kriminaalhooldusalused ja kinnipeetavad.

Programmi lühikirjeldus: 

Programmi raames tegeletakse eri teemadega, sh õigusrikkumiste toimepaneku ja  enesekontrolli puudulikkuse küsimustega. 

Programmi sisu: 

Programmi viiakse läbi grupitööna, erandjuhtudel ka individuaalselt. Kohtumistel käsitletakse järgmisi teemasid: oma viha jälgimine, vihakäitumise mõistmine, enesevalitsuse kaotamise tagajärjed, agressiivsuse arenemise mudel, viha välised tundemärgid, mõtted vihaolukorras ning enne ja pärast vihastamist, ärrituse üle valitsemine, kujutluspildid ja rahustavad mõtted, lõõgastumine, erinevad käitumisviisid, vihastamise väljendamine väljapeetult, kriitika ja solvangud, toimetulek grupi survega, riski- ja ebamugavate olukordade äratundmine. Programmi kestus 9 grupikohtumist (1,5-2h). 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
86