Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sotsiaalsete oskuste arendamise programm

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
üle Eesti
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Süüdimõistetud

Programmi lühikirjeldus: 

Programmi alusmaterjaliks on Hollandi korrektsioonisüsteemis kasutuses olev programm "Sotsiaalsete oskuste treening". Kava sisaldab elementaarsete suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste praktilist õpet.

Programmi sisu: 

Programmi jooksul käsitletakse järgmisi teemasid: verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon, kokkulepped ja reeglid, enesekehtestamine, emotsioonidega toimetulek, kriitika tegemine ja vastuvõtmine, probleemide lahendamine, konfliktide lahendamine. Õpe toimub valdavalt läb praktiliste harjutuste. Programmis toimub 8-12 grupikohtumist (1,5h). 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit.  

Järjekorra number: 
91