Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm "Võida"

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Süüdimõistetud naised vanglas ja kriminaalhoolduses. 

Programmi lühikirjeldus: 

Programmis õpitakse teadvustama ja kasutama oma ressursse, suurendama sidususe kogemust ja arendama inimsuhteid tulemaks toime erinevate riskiolukordadega.

Programmi sisu: 

Kohtumiste käigus käsitletakse järgmisi teemasid: identiteet, kuritegevus, muutus ja valik, piirid, kommunikatsioon, majandus, uimastid ja sõltuvus, seksuaalsus, lapsed, lein ja kaotus, viha, vägivald, sotsiaalne võrgustik ja suhted.

Versioon 1 (lühiajaline vangistus või kriminaalhooldus): vähemalt 24h: 6 grupikohtumist (3h) + 1-3 teemat (3h).

Versioon 2 (pikaajaline vangistus): 15 grupikohtumist (3h) + 4 individuaalset vestlust (1h).

Versioon 3 (individuaalprogrammina): 6-8 vestlust + 1-2 valikulist teemat (1,5-2h).

 

Tõenduspõhisus: 

Motiveeriv intervjueerimine, tunnetatud sidusus, salutogenees, muutuste mudel, kognitiivsed meetodid. Programmi uuringud

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
89