Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm "Jõud muutuda"

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Täiskasvanud süüdimõistetud, kellel on sõltuvusprobleemid

Programmi lühikirjeldus: 

Põhiprogrammis on teemad jaotatud nelja moodulisse, mille peamised käistletavad teemad on: kaitstuks jäämine ja ainete kasutamisest hoidumise võimalused, oskused paremateks suheteks, viha, muutusi toetav tänulikkus, "uus mina".

Programmi sisu: 

Programm koosneb kahest faasist: kaasamisefaasis on 6 kohtumist (1h), käsitlemise faasis on 20 kohtumist (2h). Programmi esimeses faasis (6 kohtumist) saab inimene otsustada, kas talle programmis osalemine sobib. Kaasamise faasis tutvutakse programmi metoodikatega ja selgitatakse välja motivatsioon osalemiseks.

Tõenduspõhisus: 

Kasutatakse mujal maailmas tõendatud töömeetodeid, milleks on motiveeriv intervjueerimine, kognitiiv-käitumuslik lähenemine, psühhodraama tehnikad. 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
90