Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm "Equip"

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Antisotsiaalse käitumisega alaealised ja noored õigusrikkujad

Programmi lühikirjeldus: 

Noorukite motiveerimine ja jõustamine, et nad aitaksid üksteisel grupis mõelda ja tegutseda vastutustundlikult. Uusi hoiakuid ja oskusi omandatakse läbi arutelude grupikoosolekutel.

Programmi sisu: 

Grupikoosolekutel keskendutakse esmastele ja arenenud sotsiaalsetele oskustele, tunnetega toimetuleku oskustele, alternatiividele agressiooni asendamiseks, oskustele stressiga toimetulekuks, planeerimisoskustele. Käsitletavad teemad on viha/agressiooni hindamine ja ümbernimetamine, meele ja mõtlemise oluline roll viha puhul, meele ja keha jälgimine, viha alandamine, mõtlemisvigade jälgimine ja korrigeerimine, lõõgastumine, enesevestluse tehnikad viha alandamiseks, konstruktiivsed tagajärjed, enesehindamine, teisi mõjutavad tagajärjed, moonutatud minapildi korrigeerimine. Programmi kestus 20-30 kohtumist (1h). 

Tõenduspõhisus: 

Efektiivsusuuringud: Leeman (1991); Leeman, Gibbs & Fuller (1993). 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
88