Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhendmaterjal lapstunnistajatele kohtus

PrintPDF Jaga

Sildid:

Justiitsministeerium koostas juhendmaterjali, mis on mõeldud lastele, kes lähevad kohtusse andma tunnistusi. Juhendmaterjalis selgitatakse lastele, mida tähendab kohtus tunnistajaks olemine ning antakse ülevaade sellest, kellega laps kohtus kokku puutub ning mis toimub kohtuistungil ja selle järgselt. Juhendmaterjalis on ka kirjeldatud alaealiste ülekuulamise erandeid seaduses. Juhendmaterjali koostamisel kasutati Suurbritannia samateemalisi materjale.

Lapsed saavad paberkandjal juhendmaterjali prokuratuuri ja kohtute vahendusel, elektrooniliselt on infomaterjal kõigile vabalt kättesaadav siin lehel.