Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Agressiivsuse asendamise treening

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
üle Eesti
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Õigusrikkujad, kelle puhul on esinenud korduvat isikutevahelise vägivalla kasutamist, ennekõike meesoost täiskasvanud

Programmi lühikirjeldus: 

Agressiivsuse asendamise treening koosneb kolmest komponendist: sotsiaalsete oskuste treening, viha ohjamise treening ja kõlblustreening.

Programmi sisu: 

Programmis käsitletavad teemad: kuulamis- ja suhtlemisoskused, kaebuse esitamine, märguanded ja vihavähendajad, reageerimine narrimisele, toimetulek süüdistusega, meeldetuletused, läbirääkimine, enesehindamine, konflikti vältimine, ette mõtlemine, empaatia, toimetulek kellegi teise vihaga, tunnete väljendamine, viha ohjamine, vabandamine, komplimentide tegemine. Suur osa õppest toimub läbi praktiliste rollimängude ja arutelu. Programmis toimub 18 grupikohtumist (2h).

Tõenduspõhisus: 

Kognitiiv-käitumuslik lähenemine. Efektiivsusuuringud: Goldstein, Glick & Gibbs (1998), Kennedy (1989), Goldstein & Glick 1996. 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
87