Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivallatsejate tugirühmad

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Peresuhted
Vägivald
Suunajad: 
Prokuratuur
Isepöördumine
Kriminaalhooldus
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Lastekaitse
Perearst
Kohaldamisala: 
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Tartumaa
Läänemaa
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

 18-60a. (+ lastele eraldi kriisiabi).

Programmi lühikirjeldus: 

Perevägivalla tõkestamise tugigrupi tegevus põhineb Sisemise Kindluse Programmile, sisaldades endas perekeskset lähenemist, sh vajadusel perenõustamist (eraldi või koos, lähtuvalt kliendi vajadusest) ja lastele kriisiabi.

Programmi sisu: 

Perevägivalla tõkestamise sotsiaalprogramm algab individuaalse nõustamise ja vägivalla hindamisega, tugigrupp EELK Perekeskuses toimub meestele 15 korda (kord nädalas) 6-24kuu jooksul Sisemise Kindluse Programmi järgi ja teekond viiakse lõpule perenõustamise seanssidega (alguses eraldi igale pereliikmele) ning turvaplaani koostamise ja tugiisiku nimetamisega. Turvaplaani koostamine ja võimalusel turvalise suhtlemise mudeli loomine perre (sh turvalise lahkumineku ja vanemluse toetamine) on teekonna loomulik osa. Vajadusel koostööpartnerite kaasamine ja võrgustikutöö. Teenus on tasuline, grupis osalemine 150-200 eurot, perenõustamine 30-35 eurot (sõltuvalt asukohast, vähekindlustatud tasuta partnerite toetusel). Tallinnas alustame K 26.09, Haapsalus E, 24.09 ja Tartus K, 10.10.2018. Registreerimine: [email protected]. EELK Perekeskus pakub perevägivalla katkestamist eesti, inglise, vene, soome ja araabia keeltes.

MTÜ Abi Võti on alates 2017 sügisest viinud läbi 2 eesti ja 3 venekeeslet tugigruppi vägivalda toimepannud meestele Tallinnas kasutades samuti Sisemise Kindluse Programmi. Septembrist 2018 käivitatakse grupid ka Narvas ja Rakveres. Tugigruppide töös tehakse tihedat koostööd prokuratuuri, ohvriabi ja politseiga ning kontaktis ka peredega, seda nii programmi ajal kui peale tugigruppide programmi lõppemist. Abi antakse ka naistele ja lastele. 

 

Tõenduspõhisus: 

Tõendus- ja tulemuspõhine. Tartu ülikooli RAKE (Sisemise Kindluse Programm) ja Surrey Ülikool Inglismaal (Perekeskne nõustamine). Sisemise Kindluse Programm põhineb mitmele rahvusvahelisel tasandil töötavale programmile ja EELK Perekeskuses nelja aasta jooksul saadud kogemus ja Sisekaitseakadeemia lõputööna tehtud mõjuuuring näitavad, et EELK Perekeskuse grupiprogramm koos perenõustamisega aitab katkestada perevägivalda. Positiivne tulemus on võimalik saavutada 12-24 kuu jooksul. Perekeskne lähenemine tagab abi igale pereliikmele ja seega pikemaajalise ehk kestva tulemuse, mis tõkestab perevägivalla põlvest põlve. 


Lisalugemist: Arlene Vetere uuring "Domestic Violence and Family safety. A systemic Approach to working with violence in families (2008)"
 

Elluviija kontaktandmed: 
Järjekorra number: 
95