Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivalla ennetamise strateegia võrgustiku kohtumine

PrintPDF Jaga
Toimumise aeg: 
Neljapäev, 24. November 2016 - 9:30
Toimumiskoht: 
Justiitsministeeriumi suures saalis (Tõnismägi 5a)

Vägivalla ennetamise strateegia võrgustiku kohtumise esialgne päevakava:

9.30 Sissejuhatus

9.40 - 10.30 Dr. Amy D. Marshall Pennsylvania Osariigi Ülikoolist annab ülevaate oma perevägivallaga seotud uuringutest, keskendudes nii ohvrite traumakogemustele kui ka vägivallatsejate kohtlemisele (ettekanne on inglise keeles). Küsimused ja arutelu. 

10.30 - 11.00 Raavo Palu  Andmekaitse Inspektsioonist tutvustab uut andmekaitse juhist, mis on mõeldud kasutamiseks sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektorile. Küsimused ja arutelu. 

11.00 - 11.30 Kohvipaus

11.30 - 13.00 Ülevaade VES rakendusplaani täitmisest 2016. aastal ja plaanidest aastaks 2017 VES võrgustiku liikmete poolt.

Vägivalla ennetamise strateegia laiem võrgustik koguneb u paar korda aastas.

Sündmusele saab registreerida siin

Kõik, kes soovivad sõna võtta ja tutvustada enda vägivallaennetuse tegemisi 2016/2017, palun andke sellest teada Anu Leps´ile anu.leps@just.ee hiljemalt 22.11 jooksul.