Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uudised

E.g., 16.07.2024
E.g., 16.07.2024
20.02.2017
Veebruaris alanud sotsiaalkampaania 1ELU juhib tähelepanu inimkaubandusega seotud juhtumitele Eestis. 2016. aastal kasvas inimkaubandusega seotud kuritegude arv 85lt 94le, selgub justiitsministeeriumi statistikast. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on riik algatanud...
03.02.2017
Veebruarist algab Justiitsministeeriumi eestvedamisel sotsiaalkampaania 1ELU, mille eesmärk on teavitada laiemat avalikkust inimkaubandusega seonduvast. Talvise kampaaniaperioodi peamine fookus on tööalase ekspluateerimise juhtumitel ning ärgitab inimesi inimkaubanduse kahtluse...
17.01.2017
Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi. Eelnõu kohaselt tuleb alaealiste väärtegudele ja kuritegudele reageerides alati kaaluda alaealiste mõjutusvahendeid....
20.12.2016
Reedel, so 16.12 külastasid justiitsministeeriumi ametnikud “Tagasi kooli“ projekti raames Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) ja Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) noori ning tutvustasid nii oma tegevust kui rääkisid perevägivalla ja inimkaubanduse...
02.12.2016
Justiitsministeerium premeeris eile 800 euroga esseekonkursi “Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas” võitjaid Margot Oleskit ja Heiko Leesmenti. Margot Oleski essee „Liftikõne viiest trellist“ räägib 21. sajandi väljakutsetest vangistusele...
02.12.2016
Justiitsministeerium andis välja justiitsvaldkonna aasta projekti tiitli 2016, mis läks sel aastal laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemale, kus on muuhulgas tõlgitud ja kohandatud mitu selliste tegude ennetusele suunatud videoklippi. „...
22.11.2016
22.11.2016. Justiitsministeerium andis täna 19 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit.    2016....
04.11.2016
Justiitsminister kuulutas välja projektikonkursi, et leida teenust, mis ennetaks elanike uimastite kasutamisest tulenevaid probleeme ja vähendaks sellest põhjustatud kahjusid. Toetuse suurus on 50 000 eurot. Teenus, millele ministeerium pakkujat otsib, peaks olema selline,...
18.10.2016
18.10.2016 Täna on on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastu võitlemise päev, mida tähistatakse juba 10ndat aastat. Inimkaubandus on tegevus, mille eesmärgiks on teiste inimeste ekspluateerimine kaubitseja poolt või selle võimaldamine teistele....
10.10.2016
Justiitsministeerium kuulutas välja 6. novembrini kestva esseekonkursi “Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas”, millega julgustatakse Eesti inimesi arutlema kriminaalpoliitika tuleviku üle ning otsitakse seni kasutamata võimalusi kriminaalsüsteemis....
12.09.2016
Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalikkuseni jõudev sündmus on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine. Eesti on projektikonkursil (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) pjedestaalile valitud kahel korral. Oleme saanud tunnustust innovaatilisuse eest aastal...
19.08.2016
  Justiitsminister kuulutas välja projektikonkursi, et leida teenust, mis ennetaks elanike uimastite kasutamisest tulenevaid probleeme ja vähendaks sellest põhjustatud kahjusid. Toetuse suurus on 50 000 eurot. Teenus, millele ministeerium pakkujat otsib, peaks olema...
19.08.2016
Justiitsministeerium sõlmis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega lepingu haridusvaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti haridussüsteemi suuremad korruptsiooniriskid ning pakkuda...
25.07.2016
Justiitsministeeriumi statistika kohaselt tabas politsei esimesel poolaastal roolist 2781 joobes juhti, mis on 11% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kuue kuuga tabas politsei roolist 1455 kuriteopiiri ületanud joobes juhti ning 1326 väärteokorras karistatavat joobes...
15.07.2016
Justiitsministeeriumile koostatud analüüsist selgus, et vahistatute arvus ja vahistamiste kestuses ei ole viimastel aastatel olulisi muutusi toimunud. Viimastel aastatel on vahistatute arv Eestis püsinud 700 ligidal, viimane suurem langus vahistatute arvus toimus 2013. aastal. K...
12.07.2016
Justiitsministeeriumi koostatud kuritegevuse baromeetri järgi langes kuritegevus Eestis aasta esimeses pooles kaheksa protsenti. Kui 2015. aasta esimese kuue kuuga registreeriti 16 253 kuritegu, siis sellel aastal oli neid 14 946. Kuue kuuga registreeriti Eestis kõige enam...
11.07.2016
Hiljemalt septembrist hakkab Tartumaal vanglast vabanevatele inimestele ajutist majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Tegemist on vanglast vabanenutele pakutava teenusega, mille eesmärk on pakkuda vanglast vabanenule tuge töö ja elukoha...
17.06.2016
Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas korruptsioonivastase nõukogu, mille ülesanne on analüüsida ja hinnata korruptsioonivastast tegevust, seda puudutavaid algatusi ja poliitikavalikuid ning teha nende kohta ettepanekuid justiitsministrile. Nõukogu liikmed on...
15.06.2016
Justiitsministeerium andis välja voldikud juhistega, milles on välja toodud 11 sammu ärisektori korruptsiooni vältimiseks, nagu näiteks juhi eeskuju, usaldusliku töökeskkonna loomine ning ettevõttesisesed kontrollmehhanismid.  „Ä...
12.06.2016
Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse karmistada ja muuta senisest mõjusamaks karistusi korduva joobes juhtimise eest. „Joobes sõidukijuhtimine on süütegudest üks levinumaid ja samas ohtlikumaid. See v...