Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sotsiaalkampaania kutsub märkama inimkaubandusega seotud juhtumeid

PrintPDF Jaga

Veebruarist algab Justiitsministeeriumi eestvedamisel sotsiaalkampaania 1ELU, mille eesmärk on teavitada laiemat avalikkust inimkaubandusega seonduvast. Talvise kampaaniaperioodi peamine fookus on tööalase ekspluateerimise juhtumitel ning ärgitab inimesi inimkaubanduse kahtluse korral nõustamisliiniga ühendust võtma.

Kampaania eestvedaja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Anu Lepsi sõnul tundub inimkaubandus enamusele eestimaalastele võõra teemana, mis puudutab meist kaugel asuvaid riike. “Inimõiguste rikkumist ja inimkaubandusega seotud kuritegusid toimub ka Eestis ning Eestiga seotud kuritegelike ühenduste tegevuse tulemusena. Näiteks 2016. aastal kasvas registreeritud inimkaubandusega seotud kuritegude arv eelneva aastaga võrreldes märkimisväärselt, 4-lt 15-le. Samas ei ole teada, kui paljud sellistest juhtumitest on politseile või  abiandvatele organisatsioonidele teadmata. “ Leps lisas, et tegelikult on ka juba üks inimkaubandusega seotud kuritegu liiga palju.

Sotsiaalkampaania 1ELU põhineb seisukohal, et meil kõigil on üks elu, mida on õigus elada vabalt, väärikalt, seda ise juhtides ning rõõmu tundes. Inimkaubanduse juhtumite äratundmiseks valmisid kampaania esimeseks faasiks neli videoklippi, mis selgitavad erinevaid inimkaubandusega, sh tööalase ekspluateerimisega, seotud juhtumeid ning ärgitavad inimesi inimkaubanduse kahtluse korral nõustamisliiniga ühendust võtma.

Leps selgitas, et läbiviidud uuringute tulemused näitavad, et Eesti inimesed on teadlikud inimkaubanduse olemusest, kuid neil puudub info, kuhu inimkaubanduse juhtumite puhul pöörduda.  “Inimkaubandusega tööelus on tegemist juhul, kui tööandja eirab eelnevaid kokkuleppeid ning paneb töötaja sundolukorda – olgu selleks siis liikumisvabaduse piiramine, väljapressimine, ähvardamine, dokumentide enda käes hoidmine vms,” selgitas Leps.  “Juhul, kui inimesel on enda või oma lähedase suhtes kahtlus, et tööandjad võivad heauskset inimest ära kasutada, tasub otsida abi abiorganisatsioonidelt, mille nimekirja leiab kriminaalpoliitika veebist,“ lisas ta.

Valmivaid videoklippe näidatakse Tallinna bussi-, ja lennujaamas, sadamates, lisaks ka Tallinki laevadel, Apollo kinodes üle Eesti ning online-kanalites. Lisainfot leiab kampaania Facebooki lehelt Lisaks jagatakse koolide ja kutsekoolide, töötukassa, tööinspektsiooni, ohvriabi ja teiste organisatsioonide kaudu infomaterjale.

Kampaaniat 1ELU  ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku fondi kaudu ja EV Siseministeerium. Suveni kestva projekti II ja III faasis keskendutakse vastavalt seksuaalsele ekspluateerimise ja laste kuritegevuslikel eesmärkidel ärakasutamise ennetamisele. Projekti viivad ellu Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

Kampaaniat tutvustav pressibriifing toimub justiitsministeeriumis 20. veebruaril algusega kell 13.00. Registreeruda saab justiitsministeeriumi nõuniku Anu Lepsi kaudu: anu.leps@just.ee; 620 8117.

Lisainformatsioon:

Anu Leps
anu.leps@just.ee
6208117

Sirle Blumberg
Juhataja / Director
MTÜ Living for Tomorrow / NGO Living for Tomorrow
Tel: +372 6607 320
E-mail: sirle@lft.ee