Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


STEP

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Alaealiste ja noorte õigusrikkumised
Suunajad: 
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Isepöördumine
Kriminaalhooldus
Lastekaitse
Prokuratuur
Lähedaste pöördumine
Kohaldamisala: 
Harjumaa
Tallinn
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

15-26-aastased noored, kellel on õigusrikkumise taust ja kes ei õpi ega tööta. Noorel peab olema STEP-programmi tulles tehtud otsus, et ta enam seadust ei riku ning olema kindel soov tööle või õppima minna. Noore sissekirjutus pole programmi sisenemisel oluline, kuid kuna tööandjad, kellega STEP-programm koostööd teeb, asuvad Tallinnas ja Harjumaal, siis peab noorel olema püsiva aadressiga elukoht tulevasest tööandjast mitte kaugemal kui tund aega ühistranspordiga sõitu. Lisaks ei tohi noor tarvitada narkootikume ning olema valmis tegelema oma võlgadega, kui tal neid on.

Programmi lühikirjeldus: 

STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada neid tööle või õppima asumisel ning seal püsimisel.

Noore kuulumisel programmi viiakse ta kokku nõustajaga.  Nõustamine toimub 2-5 korda, nõustamised toimuvad üldjuhul kuni nädalase, maksimaalselt kahenädalase vahega. STEP-programmi rõhuasetus on noorte tööle minekul, kuid noori toetatakse ka õppima asumisel. Kui leitakse, et isik on tööks või õppimiseks valmis, viiakse ta kokku tööandja või õppeasutusega. Noore toetamine ning koostöö tööandja või õppeasutusega erinevate küsimuste lahendamiseks jätkub ka peale noore õppima või tööle asumist 6 kuu jooksul.

STEP-programmi on võimalik läbida nii eesti kui ka vene keeles.

 

Programmi sisu: 

Programmi suunamisel või sinna jõudmisel on peamisteks muredeks noorte positiivse hõive puudumine, st kas töötamine või õppimine ja sellega seotud kuritegevus.  Programm on osalejale tasuta. 

STEP-programmi meeskond töötab koostöös erinevate tööandjatega, kes asuvad Tallinnas ja Harjumaal ning kes tahavad aidata õigusrikkumisega taustaga noorel teha järgmine samm täisväärtuslikuma elu poole. Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös STEP-programmi nõustajaga. Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, ei aja teda hommikul üles ega vii tööle. Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed. Kui noor pöördub STEP-programmi nõustaja poole sooviga leida lahendus mõnele oma probleemile, siis toetatakse teda selles mitmekülgselt. Koostöö nii noore kui ka tööandjaga jätkub ka peale noore tööle asumist.

Täpsem programmiinfo siit

Tõenduspõhisus: 

Eeskujuks olevale Taani mudelile on tehtud järelhindamist, kuid mitte pikemaaegselt, vaid alates aastast 2012.

Elluviija kontaktandmed: 
Järjekorra number: 
97