Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Seksuaalkurjategijate programm "Uus suund"

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Sihtgrupp: 

Seksuaalkuriteos süüdi mõistetud mehed ja naised (vanuses vähemalt 16a) 

 

Programmi lühikirjeldus: 

Individuaalprogramm süvendamaks seksuaalkurjategija arusaamist kuriteoni viinud põhjustest, kuidas seksuaalkuritegusid edaspidi vältida ning kuidas seada eesmärke ja saavutada neid ühiskonna poolt aktsepteeritud viisil. Programmi raames viiakse läbi 12 kohtumist.

Programmi sisu: 

Süvedada seksuaalkuriteos süüdi mõistetud isiku arusaamist sellest, mis viis kuriteo sooritamiseni ja kuidas uusi kuritegusid vältida. Arendada isiku võimet ära tunda oma tegevuse eesmärke ja nende saavutamiseks kasutatavaid vahendeid. Analüüsitakse, mis on takistanud isikul saavutamast meelepärast elu sotsiaalselt vastuvõetavate vahenditega. Omandatakse oskusi positiivsete eesmärkide seadmiseks ja nende saavutamiseks sobivate vahendite leidmisega.

Tõenduspõhisus: 

Motiveeriv intervjueerimine, kognitiiv-käitumusliku rehabilitatsiooni teooriad, RNR (risk, need, responsibility) põhimõte, Hea elu mudel.

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit.  

Järjekorra number: 
82