Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm "Õige hetk"

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Programm on suunatud multiprobleemsetele süüdimõistetutele ning osalemine eeldab eneseanalüüsi võimet. 

Programmi lühikirjeldus: 

Programmi kohtumistel käsitletakse erinevaid eluvaldkondi, omandatakse uusi toimetuleku- ja sotsiaalseid oskusi ning otsitakse isiku elust, mõtlemisest ja hoiakutest seoseid õigusrikkumistega, et motiveerida teda seaduskuulekale käitumisele. Programmi raames toimub 13 individuaalset kohtumist (1-1,5h).

Programmi sisu: 

Programmis kaardistatakse isiku sotsiaal-majanduslik profiil. Käsitletakse süüdimõistetu õigusrikkumiste seost tema hoiakute, mõtlemise ja tunnetega; arendatakse suhtlemis- ja konfliktide lahendamise oskusi, empaatiat; kaardistatakse suhtlusringkond ja selle mõju isikule; õpitakse seadma eesmärke; vesteldakse sõltuvusainete tarvitamisest, eluasemest, haridusest, tööst ja majanduslikust toimetulekust. Programmi rakendatakse pigem kriminaalhoolduses ja enne vanglast vabanemist, kuna isik peaks saama teoreetilisi teadmisi ja lahendusstrateegiaid iseseisvalt praktikasse rakendada.

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
85