Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Pere ja paarisuhtevägivalla programm

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Peresuhted
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Lähisuhtevägivalla eest süüdi mõistetud isikud.

Programmi lühikirjeldus: 

Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamise programm koosneb kolmest osast: turvalisus, vägivallaga tekitatud kahju uurimine, oma tegevusele eesmärkide seadmine turvalisuse kasvatamiseks.

Programmi sisu: 

Kohtumistel käsitletavad teemad on turvalisus, vastutus enda ja lähedaste turvalisuse eest, vägivalla mõju paarisuhtele, inimliku ja hea suhte komponendid, vägivaldsust valla päästvad ja mõjutavad tegurid. Programmis kasutatakse peamise õppemeetodina vestlust ja kogemuse jagamist, vahekohtumisel vaadatakse temaatilist filmi. Programmi kestus 12+1 grupikohtumist (kuni 3h).

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab www.vangla.ee. 

Järjekorra number: 
77