Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Murdepunkt

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Alaealiste õigusrikkumised
Koolikohustuse täitmine
Suunajad: 
Lastekaitse
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Kohaldamisala: 
Hiiumaa
Tartumaa
Võrumaa
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

13-17-aastased riskikäitumisega noored

Programmi lühikirjeldus: 

Programmi rakendatakse siis, kui alealisel esinevad riskikäitumine, õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine ja pigem on programm mõeldud esmarikkujatele. 

Programmi sisu: 

Programm koosneb 12 grupikohtumisest, mida juhivad 2 grupijuhti. Grupis osaleb 6–12 noort. Grupikohtumised toimuvad nelja kuu jooksul, üks kord nädalas ning kohtumistel õpitakse mänguliselt, harjutades ja arutledes. Koos tehakse seikluslik väljasõit ja viiakse ellu heategevuslik algatus. Grupikohtumistele eelneb ja järgneb individuaalne kohtumine noore ning tema vanemaga. Lastekaitse, sotsiaaltöötaja, alaealiste komisjon saavad programmi suunata. 

Täpsemat infot programmi sisu kohta leiab programmi käsiraamatust, mis on leitav eesti keeles ja vene keeles. Programmi tutvustavad videod on samuti kättesaadavad eesti keeles ja vene keeles.

 

Tõenduspõhisus: 

Ei ole tõendatud, Eestis läbi viidud rahulolu/mõjuuuring.

Elluviija kontaktandmed: 

Rakendatakse Hiiumaa Noorsootöö Keskuses, Elva Huvi- ja Noortekeskuses Noorte Tugila ja Otepääl MTÜ IIAH poolt. 

Järjekorra number: 
99