Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT

PrintPDF Jaga

Multidimensional Family Therapy, An Introduction (1 of 2) - See www.mdft.org

Valdkond: 
Alaealiste õigusrikkumised
Koolikohustuse täitmine
Tõendatus: 
Tõendatud mõjuga
Suunajad: 
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Prokuratuur
Kohaldamisala: 
Üle Eesti neljas piirkonnas (Põhja, Lõuna, Lääne, Ida)
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

* 11-18-aastased (k.a) tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) ja mitmekülgse abivajadusega lapsed ja noored või noored, kes on toime pannud kuri- või väärtegusid, mis pole juhuslikku laadi.
* Pered, kus vähemalt üks pereliige on valmis teraapias korrapäraselt osalema.

Programmi lühikirjeldus: 

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel 2015. aastast. MDFT programm on suunatud tõsiste probleemidega suure ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt ja ka pere juures kodus.

MDFT programmi suunatakse noored kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kuni 14.a laste puhul kohaliku omavalitsuse poolt. Lapse suunamiseks MDFT programmi tuleb eelnevalt ühendust võtta vastava piirkonna MDFT meeskonna superviisoriga.

 

Programmi sisu: 

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kohtlemiseks. Terapeut töötab samaaegselt nelja üksteisest sõltuva domeeniga: noor, vanem, perekond ja väljaspool perekonda. Sellest hetkest, kui terapeutiline liit on saavutatud ning nooruki ja perekonna motiveeritus tõusnud, keskendub MDFT terapeut käitumuslikule ja vastastikkusele muutusele. Noorukil aidatakse arendada iseseisvat toimetulekut ja emotsioonide reguleerimist, parandada probleemilahendamise oskusi, sotsiaalset kompetentsust ja leida alternatiive psühhoaktiivsete ainete tarbimisele ning hälbivale käitumisele. Vanemate puhul on fookus vanemliku meeskonnatöö täiustamisel ja vanemliku praktika parandamisel. Perekonna vanematest lähtuva konflikti alandamine, emotsionaalse seotuse süvendamine ning perekonnas aset leidva kommunikatsiooni ja probleemide lahendamise oskuste parandamine on selle perega tehtava töö võtme-eesmärgiks. Perekonnavälises domeenis edendab MDFT perekonna kompetentsust interaktsioonis sotsiaalsete (justiits-, haridus- ja sotsiaalhoolekande) süsteemidega. MDFT lõplik staadium on käitumuslike ja suhetes aset leidnud muutuste kinnistamine ja perekonna edukas lähendamine nii, et programmi tulemused säiliksid.

Lisainfot: MDFT-d tutvustav seminarMDFT valiku aluseks olev võrdlev uuring.

Tõenduspõhisus: 

Tõenduspõhine programm on programm, mida on korduvalt testitud ning mis annab sarnaselt positiivset efekti erinevates riikides. Korduvate uuringute tulemused on näidanud, et tõenduspõhised programmid (sh MDFT) on toiminud sihtotstarbeliselt. MDFT tõenduse kohta leiad infot siit.  

Elluviija kontaktandmed: 

 

Põhja piirkond:

Põhja piirkonna superviisor Triin Hermann, tel 5883 6323, e-mail: [email protected].  Kontori asukoht Endla 8, Tallinn.

Lääne piirkond:

Lääne piirkonna superviisor Karin Luts, tel 5194 3357, e-mail:  [email protected]. Kontori asukoht Lai14, Pärnu.

Lõuna piirkond:

Lõuna piirkonna superviisor Aija Kala, tel 741 0092, 5770 4568, e-mail: [email protected]. Kontori asukoht Tähe 106, Tartu.

Ida piirkond:

Ida piirkonna superviisor Viktoria Šumarova, tel 5887 2858 , e-mail: [email protected]. Kontori asukoht Keskväljak 1, Jõhvi.

Järjekorra number: 
100