Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Mida peaks noore õigusrikkujaga tegelev spetsialist teadma noorukite aju arengust ja selle seostest riskikäitumisega?

PrintPDF Jaga
Toimumise aeg: 
Teisipäev, 25. Aprill 2017 - 12:00
Toimumiskoht: 
Kavala Antsu Talu Tõllakuur (Von Stackelberg Hotell, Toompuiestee 23, Tallinn)

Seminari eesmärk on jagada teadmisi noorukite aju arengu ja riskikäitumise seoste kohta ning anda põgus sissevaade sellest, kuidas töötatakse teistes valdkondades (haridus, tervishoid) noortega, kel on käitumisprobleeme ja erinevaid psüühikaprobleeme.

Osalema on oodatud noorte poolt toimepandud süütegusid menetlevad politseinikud, prokurörid ja kohtunikud, samuti kriminaalhooldus- ja vanglaametnikud ning teised noorte õigusrikkujatega kokkupuutuvad spetsialistid. 

Esialgne päevakava

12.15 – 12.45    REGISTREERIMINE koos lõunaga

12.45 – 13.00     AVASÕNAD

13.00 – 14.00    PEER VAN DER HELM (Leideni kõrgkooli professor)

                             Sissejuhatav loeng noorte arengu ja riskikäitumise seostest ja Hollandi kogemused käitumisprobleemidega noorte õigusrikkujatega

14.00 – 15.00  KIRSTI AKKERMANN (Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia dotsent)

                           Miks on noorukiiga tundlik periood riskikäitumise tekkeks?

15.00.– 15.25   BIRGIT TALLMEISTER, Viru vangla psühholoog, MDFT superviisor

                            Millised on vangla võimalused ja praktika töös psüühikahäiretega noortega?

15.25 – 15.50   URVE SELLENBERG (Rajaleidja Põhja-Eesti keskuse juht)

                            Rajaleidja nõustamiskeskuste võimalused ja väljakutsed töös hariduslike erivajadustega lastega

15.50 – 16.00  Lõpusõnad  

Registreerimine toimub siin: http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=5589901

Seminar on tasuta. Seminari rahastatakse EMP programmi "Riskilapsed ja -nooerd" projekti "Riskilaste- ja noorte tugisüsteemi väljaarendamine" raames.

Lisainfo: Kaire Tamm (Kaire.Tamm@just.ee)