Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Liiklusohutusprogramm

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Süütegude toimepanemine
Suunajad: 
Vangla
Kriminaalhooldus
Kohaldamisala: 
Vanglad
Kriminaalhooldus
üle Eesti
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Liiklussüüteo eest kriminaalkorras karistatud isikud, kellel on motivatsioon muuta oma liikluskäitumist ja kellel ei ole alkoholisõltuvust. 

Programmi lühikirjeldus: 

Süüdimõistetute hoiakute ja käitumise muutmine uute korduvate liiklussüütegude ärahoidmiseks. Progammi kestus on 10 tundi: 2 individuaalkohtumist enne ja pärast gruppi (4x1 tund), 3 grupikohtumist (3x2 tundi). 

Programmi sisu: 

Liiklussüüteo analüüs, osaleja sõiduajalugu ja praegune olukord, auto ja juhilubade tähtsus. Liiklusprobleemide käsitlemine üldiselt, liiklusriskid ning alkoholi ja liiklusprobleemide seos. Joobes juhtimine ja selle tagajärjed. Senisele riskeerivale käitumisele alternatiivide leidmine. Võimalike riskiolukordade kaardistamine ja valmisolekuplaani koostamine.

Tõenduspõhisus: 

Motiveeriv intervjueerimne, kognitiiv-käitumuslik. 

Elluviija kontaktandmed: 

Vanglate ja kriminaalhooldusosakondade üldkontakt, mille leiab siit

Järjekorra number: 
83