Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise ennetamise infopäev

PrintPDF Jaga
Toimumise aeg: 
Esmaspäev, 19. September 2016 - 11:30 kuni 15:00
Toimumiskoht: 
Justiitsministeeriumi suur saal, Tõnismägi 5a, Tallinn
11.30 – 12.00 Justiitsministeeriumi kuriteoennetusprojektide (vahe-) kokkuvõtted
11.30 Projekt „Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba“, CAP Lõuna-Eesti lasteaedades ja koolides, Krista Klaus, SA Lõuna Koolitus
11.45 Projekt „Väärtustan ennast ja teisi – teabematerjalid ennetamaks 6-10 aastaste laste seksuaalset väärkohtlemist“, Malle Hallimäe, MTÜ Lastekaitse Liit
12.00 – 12.20 TAI koolitused lasteaiaõpetajatele (Liana Värava, TAI) 
Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus. Seksuaalne väärkohtlemine – märkamine ja lapse abistamine, Eha Berezjuk , Tartu Laste Tugikeskus
Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine – mis on mis?
12.00 – 12.20 TAI koolitused lasteaiaõpetajatele (Liana Värava, TAI) 
12.20 – 12.30 Laste probleemse seksuaalkäitumise murebaromeetri tutvustus
12.30 – 12.50 PAUS
12.50 – 13.50  Laste intervjueerimine
12.50 Laste ülekuulamise käsiraamatu tutvustus, Kristjan Kask ja Anneli Liivamägi-Hitrov
13.10 Neutraalsete visuaalsete abivahendite kasutamise mõju lapstunnistajate meenutustele, magistritöö tutvustus: Annegrete Palu, Tartu Ülikooli doktorand
13.30 – 15.00 Eakaaslaste vaheline seksuaalvägivald, teismeliste seksuaalsus
13.30 Bakalaureusetöö „Eesti noorte kokkupuude pornograafilise meediasisuga ning seonduvad pädevused: ekspertide hinnangud“ tutvustus, Carmen Karnö (Tartu Ülikool, ajakirjandustudeng)
13.50 Noorte kokkupuude online-ahistajatega ning häiriva ja seksuaalsae sisuga meediasisuga uues meedias, porno normaliseerumisest, noortekultuuri üleseksualiseeritusest, Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikool
14.10 Programmi Expect Respect rakendamine koolides, Kai Part, Tartu Ülikool
14.30 Ühine arutelu
15.00 Infopäeva lõpp

 

Lisainfo: brit.tammiste@just.ee.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD, KOHTADE ARV ON TÄIS!