Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Valmis lühifilm noortega seotud inimkaubanduse juhtumitest

PrintPDF Jaga

5.06.2017. Justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi eestvedamisel valmis koolinoortele õppefilm “1 ELU”, mis avab noortega seotud inimkaubanduse juhtumeid.

Lühifilm jutustab kolm noore loo, mis põhineb tõsielulistel sündmustel. Lugusid räägivad harrastusnäitlejad. Filmi levitatakse koolides koos õppematerjaliga, mis selgitab inimkaubanduse mõistet, õpetab märkama inimkaubanduse ohte ning annab nõu, kust vajaduse korral abi otsida. Lühifilm edastatakse kõikidele eesti õppekeelega keskkoolidele, gümnaasiumitele ja kutsekoolidele e-posti teel. Lisaks levitatakse noorte lugusid sotsiaalmeedia kanalites.

Justiitsministeeriumi nõuniku Anu Lepsi sõnul satuvad noored sageli kogenematusest keerulistesse olukordadesse. "Kahjuks jõuavad abi osutavate asutusteni või politseisse juhtumid, kus alaealised tüdrukud on kaasatud seksuaalteenuste pakkumisse või poisid on alustanud sõprade mahitusel meelemürkide müüki, kuid n-ö ringist väljaastumise puhul ähvardatakse neid vägivallaga. Sageli noored ei märka, kas ja millal võib olukord nende jaoks ebameeldivaks muutuda, vaid lähevad uudishimust ahvatlevate ettepanekutega kaasa.”

Noortel tasub olla ettevaatlik suviseid lisateenimise võimalusi valides, seda nii Eestis kui ka välismaal. Tööpakkumist vastu võttes tasub kindlasti tööleping tähelepanelikult läbi lugeda ning välja selgitada elamistingimused töö täitmise ajal. Kahjuks esineb juhuseid, kus noored meelitatakse kõrge palgaga välisriikidesse hooajalisele tööle, kuid päriselus on töö- ja elutingimused kehvad ja lubatud töötasu ei maksta, või võtab töövahendaja sellest suure osa endale,” selgitas Leps.

Leps avaldas lootust, et lühifilm aitab noortel inimkaubanduse ja kuritegevusega seotud ohte märgata ning innustab neid ohuolukordades abi otsima. “Loodame, et koolid leiavad võimaluse veel sel kevadel või uuel kooliaastal lühifilmi oma õpilastele näidata, näiteks ühiskonnaõpetuse või klassijuhataja tunnis,” sõnas ta.

Lühifilm ja õppematerjal on osa justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi eestvedamisel toimuvast kampaaniast “1 ELU”, mis juhib tähelepanu inimkaubanduse juhtumitele Eestis. Kampaania põhineb seisukohal, et meil kõigil on üks elu, mida on õigus elada vabalt, väärikalt, seda ise juhtides ning rõõmu tundes.  Kampaaniat "1 ELU" ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” kaasrahastavad Euroopa Liit sisejulgeoleku fondi kaudu ja siseministeerium. Projekti viivad ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.


Lisainfon:
Anu Leps


Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik
[email protected]
620 8117