Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivalda vähendanud inimesed saavad riigilt auhinna

PrintPDF Jaga

26.03.2019 Justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi kantseleiga ootab kandidaate vägivallaennetuse auhinnale, et tunnustada tublisid inimesi, kes on teinud midagi olulist selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda.

„Vägivald ja selle õhutamine on lubamatu. Peame reageerima vägivallale, et takistada selle jätkumist ning toetada nii ohvreid kui toimepanijaid. Ainult nii saab lõpetada nendega seotud vägivallaringi,“  ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Auhind antakse välja vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise eest vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu olulise panuse eest vägivallaennetuses. Auhinnale võib esitada nii üksikisikuid kui ka inimeste gruppe ja oma kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek hiljemalt 20. aprilliks 2019 aadressil [email protected].

Ettepanek peab sisaldama:
• Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
• Lühikest põhjendust, mille eest inimene auhinna kandidaadiks esitatakse;
• Ettepaneku esitaja nime, sünniaega/isikukoodi või registrikoodi, elukohta või asukohta ja kontaktandmeid;
• Ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.

Konkursil osalejate puhul hindab komisjon uudsust, parimast rahvusvahelisest praktikast lähtuvat või laiahaardelist lähenemist vägivalla ennetusele ja täiendavat panust senisele Eestis tehtavale ennetustööle. Autasu antakse välja kolmandat aastat ja selle on saanud kokku 23 inimest. Mitmete tunnustatud inimeste panus vägivallaennetusse on olnud aastatepikkune, nii vägivalla ohvreid igapäevaselt nõustades kui lisaks käsitledes vägivalla problemaatikat kunstis ja teaduses. Varasemate aastate autasustatute kohta saab lugeda siit.

Auhinna kandidaatide ettepanekud vaatab läbi justiitsministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad erinevatest ministeeriumidest, riigiasutustest, vabaühendustest ja mujalt.

Auhinna annavad mai lõpus üle president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister. Auhinna statuudi leiab siit(344.89 KB).