Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Riik teeb esimese sammu seksi ostmise mõjutamiseks

PrintPDF Jaga

Sotsiaalministeeriumi ning justiitsministeeriumi sotsiaalkampaania 1ELU kutsub üles mõtlema ja arutlema inimkaubanduse ja seksi ostmise teemadel, et vähendada prostitutsiooni ning seeläbi inimkaubandust.

TNS Emori eelmisel aastal läbiviidud uuringu kohaselt toetab vähemalt pool Eesti elanikkonnast seksiostu keelustamist. Ometi on täna Eestis prostitutsiooni kaasatud enam kui 700 naist.

“Kuigi Eestis pole veel üldist seksi ostmine keeldu, tuleb selle teo mõju ja tagajärgi laiemalt vaadata. Seksi müümine on enamasti sunnitud tegevus ning naised, kes seda teevad, on ühiskondlikult, finantsiliselt või muul moel nõrgemas olukorras. Seksi ostmise näol on tegemist naiste haavatava olukorra ärakasutamisega,” selgitas sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht. Enam kui pooled Eesti elanikest peavad prostitutsiooni naistevastaseks vägivallaks. Kolme aasta eest läbi viidud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemuste järgi peab aga ligi viiendik inimestest prostitutsiooni õigustatuks.

”Selleks, et prostitutsioon väheneks, peab muutuma ühiskonna suhtumine seksi ostmisse. Prostitutsioon on seotud rahvusvahelise inimkaubandusega, mis omakorda toob üha uusi inimesi seksiärisse. Seksi ostjad toetavad sageli nii otseselt kui ka kaudselt kuritegelikku maailma – prostitutsiooni ja ka inimkaubandust,” rõhutas Luht.

Sotsiaalkampaania 1ELU  teises etapis teeb riik esimese sammu, et mõjutada inimeste suhtumist seksi ostmisse. Lisaks, seoses Istanbuli konventsiooni ülevõtmisega on justiitsministeeriumil kavas muuta karistusseadustikku selliselt, et inimkaubanduse ohvritelt seksi ostmine saab karistatavaks. Kehtiva seadusandluse järgi on Eestis karistatav seksiost alaealiselt, samuti kupeldamine ja prostitutsioonile kaasaaitamine.

Täna on Eestis prostitutsiooni kaasatud umbes 700 naist, kellest umbes pool otsib nõustamist ja tuge MTÜ-st Eluliin. Tallinnas, Tartus ja Jõhvis tegutsev Eluliin pakub prostitutsiooni kaasatatud isikutele abi ja nõustamist prostitutsioonist väljumiseks.

Juuni lõpuni kestab justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi eestvedamisel sotsiaalkampaania 1ELU, mis põhineb seisukohal, et meil kõigil on üks elu, mida on õigus elada vabalt, väärikalt, seda ise juhtides ning rõõmu tundes. Aprillis toimub kampaania osana nii seksi ostjatele kui prostitutsiooni kaasatutele suunatud teavituskampaania online-kanalites. Lisaks jagatakse koolide ja kutsekoolide, töötukassa, tööinspektsiooni, ohvriabi ja teiste organisatsioonide kaudu infomaterjale.

Kampaaniat 1ELU  ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku fondi kaudu ja siseministeerium. Projekti viivad ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

 

Lisainfo:

Silvia Peets

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

626 9751 / 5341 6977

[email protected]/ [email protected]

www.facebook.com/sotsiaalministeerium