Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Riik ootab taas kandidaate vägivallaennetuse auhinnale

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi kantseleiga soovib tunnustada tublisid inimesi, kes teevad iga päev tööd selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda ja rohkem märkamist.

Auhind antakse välja vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise eest, vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu olulise panuse eest vägivallaennetuses. Auhinnale võib esitada nii üksikisikuid kui ka inimeste gruppe ja oma kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek hiljemalt 3.04.2020 aadressil [email protected].

Ettepanek peab sisaldama:
• Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
• Lühikest põhjendust, mille eest inimene auhinna kandidaadiks esitatakse;
• Ettepaneku esitaja nime, sünniaega/isikukoodi või registrikoodi, elukohta või asukohta ja kontaktandmeid;
• Ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.

Konkursil osalejate puhul hindab komisjon uudsust, parimast rahvusvahelisest praktikast lähtuvat või laiahaardelist lähenemist vägivalla ennetusele ja täiendavat panust senisele Eestis tehtavale ennetustööle. Autasu antakse välja neljandat aastat ja selle on saanud kokku 29 inimest. Mitmete tunnustatud inimeste panus vägivallaennetusse on olnud aastatepikkune, nii vägivalla ohvreid igapäevaselt nõustades kui lisaks käsitledes vägivalla problemaatikat kunstis ja teaduses. Varasemate aastate autasustatute kohta saab lugeda kriminaalpoliitika veebilehelt.

Auhinna kandidaatide ettepanekud vaatab läbi justiitsministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad erinevatest ministeeriumidest, riigiasutustest, vabaühendustest ja mujalt.

Auhinna annavad maikuus üle president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg. Auhinna statuudi leiab siit.