Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Läänemere riigid kutsusid ellu uue inimkaubanduse ennetamise koostööprojekti

PrintPDF Jaga

Septembris algas Läänemeremaade nõukogu eestvedamisel koostööprojekt, mille eesmärk on märgata paremini inimkaubanduse ohvreid ja osutada neile teenuseid nii päritolu- kui ka sihtriigis. Kavas on parandada Läänemere riikide kesksete kontaktpunktide infovahetust. Kontaktpunktid tegelevad inimkaubanduse ohvritega nii oma riigis kui ka välismaal, pakkudes nõustamist ja tugiteenuseid ning tagades turvalisust. Arvud kinnitavad, et Läänemere piirkonnas on ärakasutatud inimesi küllalt palju, mistõttu võiks inimkaubanduse kuritegude kriminaalmenetlusi ja kohtuotsuseid olla rohkem. Tähtis on aidata ohvreid nii, et nad oleksid valmis andma infot kriminaalasjade algatamiseks ja läbima kriminaalmenetluse, kogemata seejuures uuesti ohvristumist.

Projekti raames koostatakse piiriüleste inimkaubandusjuhtumitega tegelemise ja ohvrite märkamise juhis, mis sisaldab riikide esmase reageerija kontaktandmeid ja tegutsemise lähtealuseid. Kuna Läänemere riigid puutuvad üsna palju kokku inimkaubanduse ohvritega Bulgaariast, Rumeeniast ja Ukrainast, pööratakse erilist tähelepanu koostööle nende riikidega. Kavas on korraldada sinna õppevisiite, et valdkonna praktikud looksid sealsete abiorganisatsioonidega koostöö huvides kontakte.

Samuti on eesmärk täiendada ajakirjanike teadmisi: töötatakse välja inimkaubanduse teema käsiraamat ja sõnastik ning nende tutvustamiseks toimub ajakirjanikele kevadel 2019 infopäev.

Projekti rahastab Rootsi sotsiaalministeerium ja Rootsi Instituut, Eestis on projekti elluviija justiitsministeerium.

 

Lisainfo:

Anu Leps, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond, e-post: [email protected], telefon +3726208117

Endrit Mujaj, Projekti juht, Läänemeremaade nõukogu sekretariaat, e-post: [email protected]

Vineta Polatside, Läänemeremaade nõukogu sekretariaat, e-post: [email protected]

Anthony Jay, Läänemeremaade nõukogu avalike suhete juht, e-post: [email protected]