Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Koolitusprojekt aitab spetsialistidel tähelepanu kannatanu vajadustele suunata

PrintPDF Jaga

2.08.2018 Tartu ülikool koostöös politsei- ja piirivalveameti ning MTÜ Tartu naiste tugi- ja teabekeskusega koolitavad meedikuid, politsei, prokuratuuri, naiste tugikeskuste ja lastekaitse töötajaid ning teisi, kes seksuaal- ja lähisuhtevägivalla ohvritega (sh lastega) kokku puutuvad, et toetada neid ohvrikeskses menetluses ja seksuaalvägivalla kahtlusega lapsega suhtlemises.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Brit Tammiste sõnul peab kannatanute kohtlemine olema asjatundlik kõige esimesest kokkupuutest abistavate spetsialistide ning asutustega. „Esimeseks abi osutavaks isikuks ei pruugi olla uurija politseist. See võib olla meditsiinitöötaja või patrullpolitseinik, kel on kannatanuga esmakontakt. Projekti käigus toimuvate koolitustega antakse esmatasandi spetsialistidele parem võimekus kannatanuid aidata. Eriti hea meel on, et meil saab olema rohkem kannatanute teadlikuks abistamiseks valmis tervisevaldkonna spetsialiste, kelle poole sageli kannatanud pöörduvad,“ ütles Tammiste.

Kokku toimub projekti käigus kaks seksuaal- ja lähisuhtevägivalla ohvrite toetamise koolitust, üks koolitus sihtrühmale, kes võivad kokku puutuda seksuaalvägivalda kogenud lapsega ning üks koolitus, kus käsitletakse seksuaalvägivalla ohvrile vajaliku tundliku juriidilise toe küsimusi. Ühtlasi jagatakse koolitusel osalejatele infot olemasolevate õigusteenuste kohta. Tammiste hinnangul muudetakse koolitustega nn multimeeskondade tööd oluliselt sujuvamaks, sest erinevate asutuste esindajad pannakse kannatanu abistamiseks paremini ühiselt tööle.

„Praktikast näeme, et väga on vaja koolitusi meedikutele seksuaalvägivalla kahtlusega laste vigastuste hindamise kohta. Seni on selliseid koolitusi pakutud üksikutel kordadel, kuid koolituste lisandumisel on laste vastane seksuaalvägivald paremini ära tuntav ja seksuaalvägivalla kahtlusega lapsed asjatundlikumalt abistatud,“ lisas projekti juht Kai Part Tartu ülikoolist. Pardi sõnul aitab projekt ette valmistada õigusnõu pakkuja seksuaalvägivalla ohvritele.

Kai Part nõustab sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritavaid seksuaalvägivalla kriisiabikeskusi ja oskab hinnata projekti olulisust. „See on samm edasi ohvrikesksema abisüsteemi suunas, sest seksuaalvägivalla üleelanut mõjutab abi otsimisel üleelatud trauma. Koolitame projekti raames ka juriste, et neid oleks edaspidi võimalik suunata ohvri juurde ning kes ideaalis võiksid vajadusel nõustada kannatanut kogu järgneva süüteomenetluse vältel.“

Projekti rahastab justiitsministeerium kuriteoennetuse iga-aastase riikliku toetuse eraldamise kaudu. Rohkem infot projekti kohta leiab siit.