Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kodanikujulguse aumärgi said sel aastal kuus inimest

PrintPDF Jaga

16.11.2020. Justiitsminister andis täna üle kodanikujulguse aumärgid kuuele inimesele, kes on oma vaprate tegudega aidanud peatada kurjategijaid ning aidanud kaasa ühiskonna turvatunde tagamisele ja suurendamisele. Aumärgi said sel aastal Virgot Rägastik, Lilli Tarakanov, Assar Jõgar, Heinar Tolpats, Bronislav Škaperin ja Dmitri Melnikov.

„Igal aastal on kodanikujulguse aumärkide väljaandmine suur au. On märkimisväärne, et meie hulgas leidub inimesi, kes julgevad sekkuda, kui näevad pealt kuritegu või ebaõiglust. Samuti see, et teised inimesed selliseid tegusid märkavad. Sel aastal on mitu aumärgi saajat esitanud kaaskodanikud mitte ametiasutused. Kurvaks teeb aga, et kangelaslik sekkumine võib maksta inimesele tema elu. Anname kolmandat aastat järjest ühe aumärgi välja postuumselt. Sel aastal andsime postuumselt aumärgi Virgot Rägastikule, kes sekkus vapralt Lihulas suve alguses toimunud traagilistesse sündmustesse ja kaotas selle tõttu oma elu,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Sel aastal aumärgi saanute lood:

Virgot Rägastik
Virgot Rägastik teavitas 6. juuni õhtul telefonitsi Häirekeskust, et Lihulas Olerexi tankla juures sõidab kahtlase sõidustiiliga mootorsõiduk. Häirekeskusest antud juhiste järgi järgnes Virgot oma mootorrattal sõidukile, et takistada selle edasist liikluses osalemist. Mõne aja möödudes sõiduk peatus ja seda juhtinud mees tulistas talle järgi sõitnud Virgotit, kes suri sündmuskohal. Traagilises sündmuses hukkus veel üks inimene. Kaks last, vanur ja abipolitseinik said vigastada.

Lilli Tarakanov
9. septembri hommikusel tipptunnil hoidis Lilli Tarankov oma kiire ja vapra tegutsemisega ära raske bussiavarii ning päästis sellega 30 reisija ning ka bussijuhi elu ning tervise. Maaliini bussijuhti tabas Tartumaal Aruküla juures äkiline terviserike ja ta kaotas meelemärkuse. Selle tagajärjel kaotas buss juhitavuse ning kaldus vastassuunavööndisse. Lilli võttis bussi juhtimise üle ning tal õnnestus see peatada ilma, et keegi reisijatest oleks viga saanud.

Assar Jõgar
4. juulil sai politsei teate, et vaimsete häiretega mees võttis hommikul kaasa oma tuttava 6-aastase lapse ja sõitis temaga teadmata suunas minema.  Meest ja poissi otsiti üle Eesti, kuid tulutult. Pärastlõunal märkas Assar Jõgar Tartumaal ohtlikke manöövreid tegevat ja ühest teeäärest teise sõitvat bussi ning andis sellest teda häirekeskusele. Kuni politsei saabumiseni sõitis ta bussil järel. Politsei peatas bussi ning selgus, et tegemist oli otsitavate mehe ja lapsega. Ekspertiis selgitas välja, et lapse kaasa võtnud mees oli narkojoobes. Seega päästis Assar oma kodanikukohustust täites nii lapse kui ka mehe elu.

Heinar Tolpats
18. mail oli Heinar Tolpats enda kodus Pudiveres, kui kuulis väljas karjumist ja otsustas minna vaatama, mis toimub. Heinar nägi tee peal pikali karjuvat naist, keda puresid neli suurt koera. Heinar haaras esimese puukaika, mis käeulatuses oli ja tõttas naisele appi ning ajas koerad minema. Kohale  jõudnud kiirabi osutas kannatanule esmaabi. Kiire tegutsemisega päästis Heinar naise elu. Koerte omanik on tänaseks karistuse saanud.

Bronislav Škaperin    
11. aprilli viimastel minutitel nägi Bronislav Škaperin Harjumaal juhuslikult pealt, kuidas üks mees lasi teisele ammuga noole pähe. Kuna kurjategijal oli käes ka teine laetud amb, reageeris Bronislav kiiresti ja jooksis laskja pikali. Pärast seda aitas Bronislav kannatanut ning suhtles häirekeskuse töötajatega, kuni kohale jõudsid politsei ja kiirabi. Bronislav päästis sellega kannatanu elu. Kohus mõistis laskjale karistuseks reaalse vangistuse.

Dmitri Melnikov        
11. septembril veidi enne kella üht päeval nägi Dmitri Melnikov, kuidas üks mees lõhkus Kohtla-Järvel Jaaniku tänavas asuva maja kahe akna klaasid ning lahkus pärast vandaalitsemist. Dmitri järgnes aknaid lõhkunud mehele. Tal õnnestus lõhkuja kinni pidada ning sellest politseile teada anda. Patrulli saabumiseni hoidis Dmitri meest kinni. Aknaid lõhkunud mehele oli eelnevalt kutsutud politsei seoses perevägivalla juhtumiga.

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja 2004. aastast. 16 aasta jooksul on koos selleaastaste laureaatidega aumärgi saanud 197 julget inimest.

Tänavu aumärgi saajate lood leiab ka justiitsministeeriumi kodulehel. Varasemate aastate aumärgi saanute lugudega on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis.

Kodanikujulguse aumärkide saajad valis nominentide seast välja süüteoennetuse nõukogu.